Details for this table:
Data source: Nematode (Singles)
Max Scons 7.50e-14 (W06F12.1 shown with higher cutoff) ; Min seq with motif: 4 ; Max motifs shown 3; Patterns corresponding to known binding motifs are colored magenta
MotifSconsProteins contain motifProteins total P
C03A7.4  C_tripleX DUF1096 
QxQCxxQ 4.356e-16 5 13 4.356e-16
C12D8.1  Pkinase Pkinase_C S_TKc PH S_TK_X TROVE 7tm_4 KH_1 KH_2 KH 
QQxxxM 5.876e-16 5 10 2.382e-09
QQxP 1.170e-15 9 10 1.738e-14
QQxxPM 4.544e-15 4 10 5.617e-12
C14F5.5  SH3_1 SH3_2 SH2 SH3 
RQN 2.583e-15 5 8 3.423e-09
C38D4.6  HOX 
YxxxSxLA 9.729e-20 4 40 9.293e-08
DFxK 1.001e-16 6 40 1.072e-04
MxxMxD 1.306e-15 5 40 8.046e-07
C48D5.1  zf-C4 HOLI ZnF_C4 
VxxxDxxI 1.186e-16 5 13 2.674e-06
PVVxS 3.491e-16 4 13 2.440e-08
C49A1.4  
QQxxxxxQ 4.748e-27 17 34 2.097e-18
QQxxxxP 2.707e-26 16 34 5.074e-18
PPxxxQ 1.503e-25 16 34 1.858e-17
C52B11.2  BTB 
VxIxxxxT 6.581e-14 5 6 4.764e-09
F14F3.1  PAX HOX PAX 
PQQ 5.524e-22 12 27 1.218e-13
QxxxxMxM 6.581e-21 6 27 4.501e-11
QQQ 8.394e-20 15 27 2.938e-16
F38A6.1  FH 
PxMxQ 3.099e-16 5 8 9.114e-10
QxxQQxP 2.945e-15 5 8 6.012e-11
QxQxQP 9.084e-15 5 8 1.344e-10
F44B9.6  ZnF_C2H2 
LLxSxxF 2.186e-14 4 19 2.411e-07
F44G3.9  ZnF_C4 
GFQ 1.191e-14 4 23 9.241e-05
F47G6.1  ZZ ZnF_ZZ 
QxxxxxMV 1.449e-15 4 18 2.046e-06
ExLxxxR 1.895e-15 9 18 4.685e-09
RQxxxxxM 2.958e-15 5 18 2.429e-08
K01G5.4  RAN 
ISxxxxF 6.511e-14 5 11 6.943e-07
K09B11.9  Uso1_p115_head 
PPxM 7.182e-21 11 31 7.152e-15
PPPxM 5.338e-20 8 31 9.057e-15
QQxQ 2.019e-19 13 31 1.561e-12
R02F2.5  
NxxxGxxP 4.254e-14 4 15 5.852e-05
T01D1.6  DUF1096 
QxQCxxQ 4.234e-19 5 17 2.093e-15
PQCxxQ 8.048e-16 4 17 3.978e-12
QPxCxQ 8.048e-16 4 17 3.978e-12
T04H1.2  GTP_EFTU_D2 
SxxSS 1.914e-35 39 64 4.400e-24
SSxxS 1.456e-33 38 64 2.149e-22
SSxS 1.497e-33 39 64 8.950e-23
T05C12.6  DIX PDZ DAX DEP PDZ 
SxxSxxxS 4.996e-17 19 31 7.404e-13
SxxxSxxS 7.221e-16 18 31 1.075e-11
SSxxxS 1.281e-15 19 31 1.524e-12
T05H4.14  WD40 
FxDD 8.495e-15 6 10 2.432e-09
T17H7.4  
SSxxxS 7.623e-24 29 53 1.469e-16
SxxSS 4.677e-21 27 53 1.903e-14
ExxRxxxE 8.285e-21 15 53 9.489e-09
W02G9.2  Kelch_1 Kelch_2 BTB Kelch 
EYA 8.849e-15 4 32 3.002e-04
ExxxxAV 1.395e-14 5 32 2.466e-03
DVxxD 1.495e-14 6 32 8.951e-05
W04D2.1  CH Spectrin CH EFh SPEC 
KxRxA 1.323e-15 9 27 8.284e-09
RxxxQxxK 2.614e-15 7 27 1.439e-07
FxExA 4.714e-15 6 27 4.115e-06
W06F12.1  S_TKc 
PLxIxT 7.436e-14 5 17 4.901e-11
SxPxxxS 1.136e-11 11 17 5.985e-11
W07B3.2  
SSxS 2.615e-31 45 87 5.454e-22
SxSxxxxR 6.657e-25 25 87 8.111e-14
SxxSS 1.026e-24 39 87 9.874e-18
W09H1.6  GLECT 
DxxNxE 6.991e-14 8 21 7.089e-09
Y79H2A.1  DCX Pkinase DCX S_TKc 
PxDY 6.973e-16 5 13 8.904e-08
ZK945.2  Proteasome 
SSIG 3.958e-14 4 11 7.993e-09